GIÁ NÂNG MÔNG – sử dụng [class=”price-buttlift-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-buttlift-kim-hospital-sys">GIÁ DỊCH VỤ NÂNG MÔNG</h2>.

GIÁ MŨI – sử dụng [class=”price-nose-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-nose-kim-hospital-sys">GIÁ DỊCH VỤ NÂNG MŨI</h2>.

GIÁ NGỰC – sử dụng [class=”price-breast-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-breast-kim-hospital-sys">GIÁ DỊCH VỤ NÂNG NGỰC</h2>.

GIÁ CẰM – sử dụng [class=”price-implantchin-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-implantchin-kim-hospital-sys">GIÁ DỊCH VỤ ĐỘN CẰM TRƯỢT CẰM</h2>.

GIÁ MẶT VLINE – sử dụng [class=”price-implantvline-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-implantvline-kim-hospital-sys">GIÁ GỌT MẶT V LINE</h2>.

GIÁ GÒ MÁ, TRÁN,THÁI DƯƠNG – sử dụng [class=”price-implantcheek-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-implantcheek-kim-hospital-sys">GIÁ HẠ GÒ MÁ THÁI DƯƠNG TRÁN</h2>.

GIÁ MẮT – sử dụng [class=”price-eye-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-eye-kim-hospital-sys">GIÁ CẮT BẤM MÍ MẮT</h2>.

GIÁ CĂNG DA MẶT BẰNG CHỈ – sử dụng [class=”price-faceliftclew-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-faceliftclew-kim-hospital-sys">GIÁ CĂNG DA MẶT BẰNG CHỈ</h2>.

GIÁ CĂNG DA BẰNG PHẪU THUẬT – sử dụng [class=”price-faceliftcosmetic-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-faceliftcosmetic-kim-hospital-sys">GIÁ CĂNG DA BẰNG PHẪU THUẬT</h2>.

GIÁ HÚT MỠ – sử dụng [class=”price-liposuction-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-liposuction-kim-hospital-sys">GIÁ HÚT MỠ</h2>.

GIÁ THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT – sử dụng [class=”price-nonsurgical-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-nonsurgical-kim-hospital-sys">GIÁ THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT</h2>.

GIÁ HÔ MÓM VẨU – sử dụng [class=”price-coralsurgery-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-coralsurgery-kim-hospital-sys">GIÁ HÔ MÓM VẨU</h2>.

GIÁ TRẺ HÓA DA – sử dụng [class=”price-skinrecovery-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-skinrecovery-kim-hospital-sys">GIÁ TRẺ HÓA DA</h2>.

GIÁ ĐIỀU TRỊ DA – sử dụng [class=”price-skintreatment-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-skintreatment-kim-hospital-sys">GIÁ ĐIỀU TRỊ DA</h2>.

GIÁ PHẪU THUẬT CHỈNH NHA (HÔ MÓM) – sử dụng [class=”price-coralsurgery-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-coralsurgery-kim-hospital-sys">GIÁ PHẪU THUẬT CHỈNH NHA (HÔ MÓM)</h2>.

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT – sử dụng [class=”price-generaldentistry-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-generaldentistry-kim-hospital-sys">GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT</h2>.

GIÁ CHỈNH NHA (NHA KHOA) – sử dụng [class=”price-orthodontic-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-orthodontic-kim-hospital-sys">GIÁ CHỈNH NHA (NHA KHOA)</h2>.

GIÁ IMPLANT – sử dụng [class=”price-implantdentistry-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-implantdentistry-kim-hospital-sys">GIÁ IMPLANT</h2>.

GIÁ RĂNG SỨ – sử dụng [class=”price-veneerdentistry-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-veneerdentistry-kim-hospital-sys">GIÁ RĂNG SỨ</h2>.

GIÁ CƯỜI HỞ LỢI – sử dụng [class=”price-gummysmile-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-gummysmile-kim-hospital-sys">GIÁ CƯỜI HỞ LỢI</h2>.

GIÁ NỤ CƯỜI XINH – sử dụng [class=”price-beautysmile-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-beautysmile-kim-hospital-sys">GIÁ NỤ CƯỜI XINH</h2>.

GIÁ RĂNG TRẺ EM – sử dụng [class=”price-childdentistry-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-childdentistry-kim-hospital-sys">GIÁ RĂNG TRẺ EM</h2>.

GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG – sử dụng [class=”price-teethwhitening-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-teethwhitening-kim-hospital-sys">GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG</h2>.

GIÁ NHA CHU – sử dụng [class=”price-gumtreatment-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-gumtreatment-kim-hospital-sys">GIÁ NHA CHU</h2>.

GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG – sử dụng [class=”price-pulptreatment-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-pulptreatment-kim-hospital-sys">GIÁ ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG</h2>.

GIÁ NHỔ RĂNG – sử dụng [class=”price-flingteeth-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-flingteeth-kim-hospital-sys">GIÁ NHỔ RĂNG</h2>.

GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG – sử dụng [class=”price-fillingteeth-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-fillingteeth-kim-hospital-sys">GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG</h2>.

GIÁ RĂNG GIẢ THÁO LẮP – sử dụng [class=”price-removableteeth-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-removableteeth-kim-hospital-sys">GIÁ RĂNG GIẢ THÁO LẮP</h2>.

GIÁ ĐÍNH KIM CƯƠNG RĂNG – sử dụng [class=”price-diamondteeth-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-diamondteeth-kim-hospital-sys">GIÁ ĐÍNH KIM CƯƠNG RĂNG</h2>.

GIÁ TIỂU PHẪU – sử dụng [class=”price-minorsurgery-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-minorsurgery-kim-hospital-sys">GIÁ TIỂU PHẪU</h2>.

GIÁ BỆNH LÝ HÀM MẶT – sử dụng [class=”price-diseasetreatment-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-diseasetreatment-kim-hospital-sys">GIÁ BỆNH LÝ HÀM MẶT</h2>.

GIÁ ĐIỀU TRỊ HÀM MẶT – sử dụng [class=”price-facialtreatment-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-facialtreatment-kim-hospital-sys">GIÁ ĐIỀU TRỊ HÀM MẶT</h2>.

GIÁ THỦ THUẬT KHÁC – sử dụng [class=”price-othertips-kim-hospital-sys”]

Copy vào bài viết, <h2 class="price-othertips-kim-hospital-sys">GIÁ THỦ THUẬT KHÁC</h2>.